Vedomie o posvätnosti včiel

Jak včelu chápeme my

Tak jak včelu chápeme my? Slovy Kataríny Piesňomily Králikové, která se v naší dílně stává specialistkou na máčené svíce.

Včela v dávnych časoch

Včela bola od dávnych čias považovaná za posvätnú a v kresťanskej tradícii spájaná s Nepoškrvnenosťou Panny Márie. Pápež každoročne žehná včelám ako jediným zástupkyniam zvieracieho rodu. Starí včelári hovorievali deťom - „včely nedochnú, včely zomierajú!“

Spojenie s človekom

Hoci o tom už nevládne všeobecné povedomie, včela je spojená veľmi úzko s človekom i ľudským rodom ako takým. Tradične sa o včelstvá starali len kňazi faraóna, v Európe mnísi, proste vždy to bola veľmi dôležitá úloha, ktorá bola obklopená istým tajomstvom a vážnosťou.

Vedomie o posvätnosti včiel

Ralf Rössner, ktorý sa dlho zaoberal tajomnou bytosťou včely, v histórii odsledoval, že tzv. choroby včelstiev sa začali objavovať až potom, keď sa chov včiel zosvetštil, „zľudovel“ - čo zároveň bolo spojené s tým, že sa vytratilo isté vedomie o posvätnosti včiel a ľudia sa o ne začali starať pre nejaký prospech, ktorý im z toho plynul - teda pre med či pre vosk. Dovtedy sa chovali včely preto, aby boli zachované na Zemi, a aby mohli plniť úlohy, ktoré tu majú. Obchodné, sebecké, vypočítavé či inak zištné zámery človeka v prastarých chovoch nehrali rolu.

Vnímajúc tajuplnú históriu Včely, učíme sa ju i my vnímať a ctiť ako veľkú, neviditeľnú bytosť, ktorá cez usilovnú prácu svojich včeličiek zahŕňa človeka svojím teplom, láskou, a liečivou silou.

Med a vosk

Med a vosk vnímame ako dary tejto bytosti, ktorá k nám z Neviditeľna prehovára cez chuť a vôňu týchto zázračných substancií

Vosk včely „potia“ a štrukturujú ho do tvarov, ktoré medzi nami neviditeľne tkajú ako reč foriem Kozmu. Rovnako ako med, každý kúsok je dielom stoviek včiel, ktoré sú v neustálom spojení s tým, čo i každého človeka drží „pokope“. Tak sme živení prítomnosťou včiel, i ich medom a voskom v našej neviditeľnej, duchovnej podstate tým, že nám svojim dielom takpovediac „znášajú kus Neba na Zem“.

Svieca, v ktorej horí čistý včelí vosk

Svieca, v ktorej horí čistý včelí vosk, nám môže náladou, ktorá sa z nej šíri, pripomenúť, kto vlastne skutočne sme ako Človek.

Úloha, ktorú nám odovzdali naši predchodcovia

S týmto vedomím sme prijali úlohu, ktorú nám odovzdali naši predchodcovia - manželia Šilarovi z dielne IGNIS, ako úlohu veľkú a zodpovednú. A boli by sme radi, keby sa spolu s našimi sviecami rozšírilo do sveta i obnovené a vedomím prehĺbené priateľstvo človeka so včelou.

Katarína Piesňomila Králiková