Jak o výrobky pečovat?

Skladování a trvanlivost

Svíce je dobré skladovat v temnu a mírném teple. Časem vosk zraje a jeho kvalita se nemění, ovšem při dlouhodobějším vystavení dennímu světlu a slunečnímu záření vosk světlá a ztrácí vůni. V chladu včelí vosk tzv. “vykvete”, objeví se bílé flíčky, které se dají pod vlivem tepla opět odstranit.

Svíce budou dobře hořet, pokud:

  • je postavíme do vodorovné polohy
  • při zapalování trpělivě počkáme, až se knot “napije” vosku
  • nebudou při hoření v průvanu
  • budeme udržovat hladinku rozpuštěného vosku čistou
  • po přerušení hoření ustřihneme před dalším zapálením případně vzniklou “bambulku” na konci knotu, vhodná délka knotu je cca 1 cm

Nejdůležitější bezpečnostní pokyny

Svíce ze včelího vosku vás budou bezpečně provázet svým světlem pouze tehdy, když budete věnovat jejich používání patřičnou pozornost a budete s nimi zacházet s respektem i úctou. To zahrnuje mimo jiné i dodržování následujících  bezpečnostních pravidel.

Jak se svíčkou zacházet s respektem

Před použitím svíček se vždy seznamte s těmito pokyny.

Hořící svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru.

Hořící svíčku umístěte mimo dosah dětí a domácích zvířat

Mezi hořícími svíčkami vždy ponechte nejméně XX cm.

Hořící svíčku nenechávejte na nebo v blízkosti předmětů, které se mohou snadno vznítit.

Další pokyny pro bezpečný provoz

Neumísťujte svíčky do průvanu.

Neumísťujte svíčky blízko zdroje tepla.

Umísťujte svíčky ve vzpřímené poloze.

Před zapálením upravte knot na délku asi 1cm.

Plamen vždy uhaste. Nesfoukávejte ho.

Vždy používejte svícen.

V roztaveném vosku nenechávejte zápalky ani jiné úlomky, aby nedošlo k rozšíření ohně.

Čajové svíčky používejte pouze ve svícnech a lampách s dostatečným odvětráváním.